Prijswinnaars 25,26 en 27 augustus Aanbevolen

Dames/Meisjes:

Gisteren kaatsten de meisjes van het KTF Harlingen hun laatste regio wedstrijd van het seizoen in Kimswert. Teamlid Maren de Vries pakte hier de krans terwijl haar teamgenote Hedwig Steigenga de 2e prijs binnen kon slepen. Hedwig werd daarnaast ook nog eens de winnares van het algemeen klassement in de regio Wûnseradiel Bolsward-Workum bij de meisjes. Gefeliciteerd meiden!!

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen en de tekst 'Prijswinnaars 26 augustus 2023 Meisjes Prijswinnaarsmeisjes d.e.l. Kimswerd: KAATSFAN B.NL 1e prijs: Maren de Vries 2e prijs: Hedwig Steigenga. Hedwig werd daaook ooknog winnares van het algemeen klassementvn de regio Wûnseradiel. Gefeliciteerd! KAA'

Ook vandaag en gisteren waren de meisjes van het @KTF Harlingen meisjesteam weer te bewonderen op de Fryske Keatsfjilden. Gisteren won Rianne Sjoukje Terluin samen met Brecht Grovenstein de 1e prijs terwijl Rianne Sjoukje Terluin vandaag de 2e prijs pakte samen met haar teamgenotes bij Team kaatsfan Mare Dijkstra en Sophie Kroondijk. De 1e prijs in Harlingen was voor het partuur van Suzanne Allema, Teamgenote Afke Marij van der Goot en Lisanne Venema terwijl het partuur van Jeldau Koopmans, Britt Joustra en teamgenote Fianne Dijkstra de 3e prijs behaalden. Allemaal gefeliciteerd meiden!!
 
Kan een afbeelding zijn van 5 mensen en de tekst 'Prijswinnaars 26 en 27 augustus 2023 Meisjes Prijswinnaars Kaatspartij Jorwerd -IJsbrechtum: 1° prijs: Brecht Grovenstein en Rianne Sjoukje Terluin KAATSFAN .NL Prijswinnaars meisjes d.e.l. Harlingen: 2° prijs:Mare prijs: Dijkstra, Rianne Sjoukje Terluin en Sophie Kroondijk Tsjoch sjoch NIKE'
Schoolmeisjes:
Vrijdag was de Sietse Keizer partij in Oude Bildtzijl. Sam vd Marel en haar maat wisten de krans te winnen. In Kimswerd werd zaterdag de afsluitende regiopartij gekaatst. Maren de Vries wist als enige al haar partijen te winnen en dus was de krans voor haar.
Zondag was de Santema Oosterhoff Partij in Easterlittens (KNKB). Bij deze partij wordt altijd in drietallen gekaatst. Er stonden 12 parturen op papier met maar 1 doel, het befaamde pealtsje fan Easterlittens winnen. Zoals de organisatie ook al meldde werd er goed gekaatst, veel gelachen maar ook de eerlijkheid van de kaatsters was een dikke pluim waard. In de finale ging het tussen de parturen Wieke/Maren/Lyset en Brecht/Rianne/Amarens. Wieke & co leken al vrij snel op de winst af te gaan maar Brecht & co zetten een tandje bij en wisten zich nog naar 5-4 te knokken maar dat was niet voldoende. Wieke/Maren/Lyset wisten de partij winnend af te sluiten. De finale herkansing werd door het partuur Hendrika/Lotte-Ytsje/Marit gewonnen. Zij versloegen het partuur Minke/Janet/Jildou met 5-1.
Wat hebben jullie er met z'n allen een mooi seizoen van gemaakt. Jullie zijn de ambassadeurs voor Kaatsfan en hebben dat goed uitgedragen door jullie saamhorigheid, het kaatsplezier, het goede spel en natuurlijk de vele prijzen. Gefeliciteerd allemaal.
 
Kan een afbeelding zijn van 15 mensen en de tekst 'Prijswinnaars 25-26-27 augustus 2023 Schoolmeisjes KAATSFAN 25 augustus Sietse Keizer Partij 1e pr. Sam vd Marel/Sven Alkema 27 augustus KNKB Easterlittens 1e pr. Wieke Schaap Maren de Vries/Lyset Westra 2e pr. Rianne vd Walt/Brecht Grovenstein/Amarens Koopal pr. Jiska Altenburg/Michelle Sijtsma/FennaKoster 1e herk. Hendrika Stegenga/Lotte-Ytsje Hoekstra/Marit Steigenga 2e herk. Minke Tjalsma/JanetAdema/JildouSterk 26augustus Kimswerd regio 1e pr. Maren de Vries 2e p pr. Hedwig Steigenga 1e pr. 2e pr. LALTENTENS 3e pr. pr. Herk. 2e'

Pupillenmeisjes:

Vrijdag 25 Augustus was er in Ouwe Syl de Sytse Keizerpartij en in Ee een Jeugd PC wedstrijd. Hierbij hebben de pupillenmeiden de volgende prijzen gewonnen,
De ? prijs in de herkansing in Ouwe Syl was voor Froukje Dijkstra & Carlijn Terpstra.
De ? Prijs in de herkansing in Ouwe Syl was voor Eva van der Marel & Nick Lousma.
De ? prijs was voor Fenna Koster & Froukje Anita Lei bij de jeugd PC in Ee.
van harte gefeliciteerd allemaal!
Kan een afbeelding zijn van 6 mensen, mensen spelen tennis en de tekst 'prijswinnaars 25 Aug 2023 Pup.meisjes 1e prijs herk. Ouwe Syl KAATSFAN .NL 2e prijs herk. Ouwe Syl 3e prijs Ee 7MR BV DREN UNIVÉ kens FRYTHERMO hrm Vanharte Van harte gefeliciteerd allemaal!!!'
 
Zaterdag 26 Augustus was er in IJlst een KNKB wedstrijd bij kaatsvereniging KV Nije Moed en in Kimswerd was de laatste federatie wedstrijd van de Regio Wûnseradiel bij kaatsvereniging KV De Helfrichs in Kimswerd.
Hierbij hebben de pupillenmeiden de volgende prijzen gewonnen,
De ? Prijs bij de KNKB in IJlst was voor Lisa Hornstra & Lyset Westra.
De ??? prijs bij de federatie partij in Kimswerd waren voor
(?)Liv Koops (?)Veerle vd Werff (?)Mette Tilma.
Er ging in de herkansing bij de KNKB wedstrijd in IJlst een ? prijs naar Yellina Tilma & Fenna Koster.
van harte gefeliciteerd allemaal?
 
Kan een afbeelding zijn van 7 mensen en de tekst 'prijswinnaars 26 Aug 2023 Pup. meisjes 1e prijs KNKB ijst 1 2e 3e prijs federatie Kimswerd KAATSFAN B.NL 1e prijs KNKB herk. ijlst Van harte gefeliciteerd allemaal!!!'
 
Vrijdag 26 Augustus waren Sanne van Dijk & Evy Wijnia aanwezig bij Kaatsvereniging Nije Moed in IJlst. Hier wonnen hun de 2e prijs bij de KNKB B Klasse.
Zondag 27 augustus waren Jiska Altenburg, Michelle Sijtsma & Fenna koster aanwezig bij kaatsvereniging Onder Ons in Easterlittens, hier hebben ze de 3 prijs gewonnen bij de schoolmeisjes KNKB A/B Klasse.
van harte gefeliciteerd allemaal!
 
Kan een afbeelding zijn van 5 mensen, mensen die voetbal spelen en de tekst 'Prijswinnaars 26&27 AUG 2023 Pup. meisjes KAATS FAN B.NL 2e prijs Ulst KNKB. Van harte gefeliciteerd! 3e prijs KNKB Schoolmeisjes Pmuta Vg" mac ALTENBURG'
 

Welpenmeisjes:

25 augustus werd er een wedstrijd georganiseerd voor de jeugdkaatsers van Wommels en Easterein.
Kaatsfanwelp Elin won hier de ?eerste prijs met haar maatjes Jelke en Lisa.
In Marssum waren de welpen te gast voor een regiowedstrijd. Ise Hoeksema (Kaatsfan) wist Ise Hoeksema de ? 2e prijs in de herkansing te winnen met haar maatje Dirk Regeling.
Lokwinske!
 
Kan een afbeelding zijn van 6 mensen en de tekst 'KAATSFAN .NL Welpenmeisjes Prijswinnaars 25 &26-8-2023 ROTEM 2e prijs Marssum 1e prijs nachtkaatsen'
 
Een geweldige opkomst van de welpenmeiden bij de KNKB-wedstrijd in Baard! Ook vanuit Kaatsfan waren er winnaars.
Veerle v/d Werff (Kaatsfan) werd met Rianne Cuperus 2e in de winnaarsronde.
In de herkansing was Kaatsfanwelp Marit Dijkstra de sterkste met haar maatje Amy Giliam, zij wonnen een eerste prijs.
Lokwinske!
 
Kan een afbeelding zijn van 10 mensen en de tekst 'KAATS B.NL Welpenmeisjes Prijswinnaars 27-8-2023 winnaarsronde: v/d Werff 1e prijs herkansing: Marit Dijkstra'