Prijswinnaars 18,19 en 20 augustus Aanbevolen

Dames/Meisjes:

Afgelopen vrijdag waren de dames junioren in Wommels te bewonderen. Teamgenote Anouk Smink van het Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf Makkum partuur en KTF Harlingen damesteam pakte hier samen met Rixt Fokkema en Gerde Lycklema á Nijeholt de krans. Er was een 2e prijs voor het partuur van Anna Ennema, Corry Kroondijk en Noa Elzinga. Er was nog een 3e prijs voor het partuur van Iris Veltman, Ilse Marije van Beem en Anna Dieuwke Dijkstra. Gefeliciteerd allemaal!!
 
Kan een afbeelding zijn van 3 mensen en de tekst 'Prijswinnaars 18 augustus 2023 Dames KAATSFAN B.NL sjoch ioch 0 Prijswinnaars Dames Junioren d.e.l. Wommels 1e prijs: Anouk Smink, Rixt Fokkema en Gerde Lycklema á Nijeholt 2° prijs: Anna Ennema Corrie Kroondijk en Noa Elzinga 3e prijs: Iris Veltman Ilse Marije van Beem en Anna Dieuwke Dijkstra toch OF'
 
 

De meisjes van het KTF Harlingen meisjesteam kaatsten gisteren een d.e.l. wedstrijd in Holwert. Teamgenote Brecht Renema won samen met Noëlle Hiddinga en Jeldau Koopmans de krans. Een mooie 2e prijs was er voor Suzanne Allema, teamgenote Ilse Baanstra en Yannah Palma. Allemaal gefeliciteerd!!

Kan een afbeelding zijn van 5 mensen en de tekst 'Prijswinnaars 19 augustus 2023 Meisjes KAATSFAN B.NL Prijswinnaars Meisjes d.e.l. Holwert: Tsjoch_op 1° prijs: Jeldau Koopmans, Brecht Renema en Noëlle Hiddinga 2° prijs: Suzanne Allema, Ilse Baanstra en Yannah Palma ch op'

Schoolmeisjes:

Vandaag was Keatsclub "Sla Raek" in Broeksterwâld de organiserende vereniging voor de schoolmeisjes KNKB.
Het deelnemersveld was aardig uitgedund i.v.m. de vakantie. De meiden die er waren hebben mooi kaatsen laten zien, straalden plezier uit en punten werden gevierd. In de B klasse moesten de Kaatsfanmeiden Maren en Klaske alle zeilen bijzetten in hun partij tegen Dana Marrit en Michelle. Het was een spannende partij en er werd voor ieder punt gestreden. Zelfs de boppepaal moest het ontgelden (gelukkig geen gewonden). Maren en Klaske wisten hun finale te winnen. In de herkansing moest het Kaatsfanpartuur Denise en Jildou het opnemen tegen Idwer (Kaatsfan) en Marije. Het kaatsfanduo wist hun finale te winnen. In de A klasse werd door 4 parturen gestreden om de krans. Het partuur van de Kaatsfanmeiden Hendrika en Brecht wist als enige alle 3 omlopen te winnen en daarmee de terechte winnaar. Voor de 2e prijs waren nog 2 parturen in de race. Het partuur van de Kaatsfanmeiden Jiska en Wieke wist de 3e omloop te winnen en daarmee de 2e prijs.
Kan een afbeelding zijn van 10 mensen, mensen die voetbal spelen en de tekst 'oerpshus „DE PIPEG Prijswinnaars 19 augustus 2023 Schoolmeisjes KAATS B.NL DE PIPEGAEL 19 augustus KNKB Broeksterwâld A 1e pr. Hendrika Stegenga/BrechtGrovenstein 2e pr. Wieke Schaap/Jisl Altenburg B 1e pr. Maren de Vries/Klaske Gaastra 2e pr. Dana Marrit Koopmans/Michelle Sijtsma 1e herk. Denise de Witte/Jildou Sterk 1e prijs PIPE PIPEGAEL" 2e prijs B 1e prijs 1e herk. Tsoch yjoch jochop op' 
 

Pupillenmeisjes: 

Afgelopen dagen hebben de pupillenmeiden weer gekaatst op verschillende kaatsvelden,
Op 18 augustus was er een Boerenpartij in Ee. hier won Fenna de ? prijs categorie junioren samen met Hessel Veendorp.
Op 19 Augustus won Fenna koster de ? prijs samen met Tessa Wouda bij de KNKB pup.meisjes in Driezum.
Op 17 augustus was er pearkekeatsen in Ee, Fenna Koster en haar broer Anne Jelmer wonnen de ? prijs in de B-klasse herkansing.
Rosalie ten Brink en Jessy Sterk de ? prijs bij de federatiepartij in Zurich.
Richt de Vries en Carlijn Terpstra wonnen de ? prijs in de herkansing bij de KNKB Pupillen Meisjes in Driezum
van harte gefeliciteerd allemaal.
Kan een afbeelding zijn van 13 mensen, frisbee en de tekst 'Prijswinnaars Augustus Pup. meisjes 1e prijs Boerenpartij KAATSFAN B.NL 1prijs Zurich 1ePrijs Driezum Alle prijswinnaars Driezum 2º prijs herk Driezum Aoop 1prijs herk, Van harte gefeliciteerd!'
 
Welpenmeisjes:
 
Better let as net'...
Afgelopen weekend waren de welpenmeisjes ook weer lekker aan het kaatsen. Dycke Wijnsma won bij een ledenpartij in Ee de eerste prijs met haar maatje Jorrit Hardholt.
Zaterdag 19 augustus was er een regiopartij in Zurich. Kaatsfan-welp Lisa ten Brink wist deze te winnen, samen met Rikst Brinksma.
In Ternaard werd er een KNKB-wedstrijd georganiseerd. Vanuit Kaatsfan was het Dycke Wijnsma die een tweede prijs won, met haar maatje Froukje Patricia Blanke.
Sinne Mous (Kaatsfan) won de 3e prijs in de winnaarsronde met Iris Tolsma.
Lokwinske!
 
Kan een afbeelding zijn van 10 mensen en de tekst 'Welpenmeisjes Prijswinnaars 18&19-8-2023 KAATSF .NL 1prijs prijs Ee melurase 2e prijs en 3e prijs Ternaard 1e prijs Zurich'