Op de foto achterste rij van links naar rechts : Serena Hovenga, Jennie Terpstra, Sigrid de Jong, Marije Hellinga, Ineke van der Ploeg, Kim Dijkstra, Klasina Huistra en Roelie Kroondijk

Op de foto 3e rij van links naar rechts : Aloysius Freitag (Trainer), Anna-Berber Zeinstra, Andrea Kroes, Anna Ennema, Anouk Smink, Boukje Houtsma, Joanne Broeders en Niels van der Hem (Bestuurslid).

Op de foto 2e rij van links naar rechts : Jochum Mollema (Trainer), Hesther de Vries, Nienke de Haan, Julia Rienks, Marije Bodde, Jildou Ekema, Fenna Kramer, Annet de Haan, Anke Reitsma en Wybe Visser (Trainer, bestuurslid)

Op de foto voorste rij van links naar rechts : Iris Jasper, Marieke Douma, Femke Buwalda, Janneke Posthumus, Marije van der Molen, Alberdina Groen en Anna-Rixt Iedema

Op de foto ontbreken: Lotte Delgrosso, Annelien Broersma, Amarins de Groot, Naomi Wiersma, Inge Jansma, Hendrieke van der Schoot, Hiske Zeinstra, Corina de Vries en Ludwig Seerden (Trainer)

Stichting Kaatsfan bestaat komend jaar, 2020, uit 27 dames en 11 meisjes. De dameskaatsters zullen actief zijn op zowel de dames 1ste klas als de dames hoofdklasse wedstrijden. De meisjes zullen te bewonderen zijn in de meisjescategorie 14-16 jaar.  Ze worden hierin ondersteund door 4 trainers.

Het Krikke Damespartuur bestaat uit:

Roelie Kroondijk Opslager
Klasina Huistra Voorinse
Simona Kootstra

Achterinse + Opslager

Het Mechanisatie bedrijf Kuipers Damespartuur bestaat uit:

Andrea Kroes Opslager
Sigrid de Jong Voorinse
Marije Hellinga

Achterinse + Opslager

Het Smink Drywall Finisher Damespartuur bestaat uit:

Inge jansma Opslaagster
Naomi Wiersma Voorinse
Anouk Smink

Achterinse + Opslaagster

 

Het Jet Koeriers Meisjesteam bestaat uit:

Femke Buwalda  
Iris Jasper  
Esther de Vries  
Janneke Posthumus  
Chantal de Witte  
Nienke de Haan  
Julia Rienks  
Marije Bodde  
Marieke Douma  
Alberdina Groen  
Marije van der Molen  

De begeleiding bestaat uit:

Wybe Visser Bestuurslid + Trainer Dames en Meisjes
Jochum Mollema    Trainer Dames en Meisjes
Aloysius Freitag Trainer Dames en Meisjes
Ludwig Seerden Trainer Dames en Meisjes
Niels van der Hem Bestuurslid